Viimeksi julkaistu 7.9.2022 9.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

3.6. Suullinen kysymys koronavirusepidemian  aikaisten  etäopetuskokemusten hyödyntämisestä (Hilkka Kemppi kesk)

Suullinen kysymysSKT 51/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Matti Vanhanen
:

Edustaja Kemppi. 

Keskustelu
16.45 
Hilkka Kemppi kesk :

Arvoisa puhemies! Jaamme tässä salissa huolen ikäihmisten terveydestä, taloudesta ja lapsista, mistä on tänään puhuttukin. Koronaepidemian myötä suuri osa koululaisista on siirtynyt etäopetukseen. Me teimme digiloikan yhdessä yössä. Korkeakouluissa etäopetuskulttuuri on ollut jo pitkään, mutta peruskoulun etätyöalustat ovat täysin uusia. Tänään aamulla Opetushallituksen johtokunnan kokouksessa tuli vakuuttunut olo siitä, että suomalaiset lapset ovat turvassa ja kuntia ei ole jätetty tässä asiassa yksin. Koulujen digiloikka yhdessä yössä onnistui opettajien ja muun koulun henkilökunnan joustavuudella. Etäopetukseen siirtyminen on kuitenkin nostanut esille koulujen erilaiset edellytykset etäopetuksen järjestämiseen. Lasten oppimisen kannalta tilanteen pitkittyminen on tietenkin isoin haaste tässä kohtaa. On hyvä, että opettajien digiosaamiseen tartuttiin jo viime kaudella hallituksen kärkihankkeessa ja  lapsi- ja  perhepalveluiden muu-tosohjelmaa on edistetty. Se on nyt oleellista, että vanhemmuuden tukeen kiinnitetään huomiota, kun moni perhe [Puhemies koputtaa] on kotona uudessa tilanteessa. Arvoisa opetusministeri Andersson, miten keräämme talteen ja hyödynnämme tänä poikkeusaikana saatua tietoa ja kokemuksia? Monet maat ovat avanneet alustoja siihen, miten saamme tämän tiedon [Puhemies koputtaa] hyötykäyttöön. 

 

16.46 
Opetusministeri Li Andersson 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kuten edustajakin toteaa, suomalaiset opettajat, myöskin sivistystoimen johtajat, rehtorit, kaikki opetusalan ammattilaiset ovat tehneet erittäin ison työn siinä, että Suomessa hyvin lyhyessä ajassa, käytännössä päivässä, siirryttiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja etäopetukseen suomalaisessa peruskoulutuksessa. Se, että on eroja kuntien välillä ja että voi olla eroja koulujen välillä, myöskin koulujen sisällä, on ymmärrettävää huomioiden sen, että meillä ei ole Suomessa tällaista vakiintunutta sisältöä sille, mitä etäopetus peruskoululaisten osalta tarkoittaa. Opetushallitus on jo tehnyt, tekee edelleen ja päivittää koko ajan sisällöllisiä ohjeita siitä, mitä pedagogisesti laadukas etäopetus peruskoululaisille tarkoittaa, ja Opetushallitus on mielestäni myöskin luonnollinen taho, joka voi kerätä näitä hyviä käytäntöjä siitä, miten eri kouluissa on vastattu näihin haasteisiin, jotta myöskin opettajat eri puolilla Suomea ja eri kouluissa nyt voivat oppia toisiltaan, [Puhemies koputtaa] kun näyttää siltä, että tullaan vielä jatkamaan tällä tavalla ainakin sinne toukokuun puoliväliin asti.  

Kysymyksen käsittely päättyi.