Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 108/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2019 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.