Viimeksi julkaistu 14.9.2021 11.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02

9. Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laeiksi  turvallisuusselvityslain  ja  ilmailulain  101 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 1/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.