Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2021 vp Täysistunto Torstai 22.4.2021 klo 16.00—17.02

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Hallituksen esitysHE 53/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 22.4.2021 pidettävään täysistuntoon.