Viimeksi julkaistu 1.7.2022 17.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2022 vp Täysistunto Tiistai 26.4.2022 klo 13.59—17.39

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 238/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Huttunen, olkaa hyvä. 

Keskustelu
17.33 
Hanna Huttunen kesk :

Arvoisa puhemies! Olin 24‑vuotias nuori perustaessani ensimmäisen yritykseni. Elettiin vuotta 1993. Maassamme oli takana 90‑luvun alun kaoottiset vuodet. Yrityksiä kaatui, perheitä hajosi, ja lukuisat ihmiset ajautuivat taloudellisiin ongelmiin, ja laman jäljet seurasivat monia ihmisiä aivan liian pitkään. 

Maksuhäiriömerkintä on ollut kauan kuin häpeän leima, joka ei ole lähtenyt pois vuosiin, vaikka lasku olisi jo maksettu. Tähän asiaan saatiin vihdoin muutos aikaisemmin tänä keväänä. Samalla tavalla yritystoiminnassa epäonnistuminen on seurannut yrittäjää aivan liian pitkään. Nyt olemme helpottamassa velkaantuneiden yrittäjien ja yritysten asemaa yrityssaneerauslakia uudistamalla. 

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n direktiivi ennaltaehkäisevästä uudelleenjärjestelystä, veloista vapautumisesta ja maksukyvyttömyydestä. Direktiivin tavoitteena on edistää elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumista ja yritysten saneerausta riittävän aikaisessa vaiheessa. Lisäksi sen tavoitteena on edistää uuden alun mahdollistamista yritystoiminnassaan epäonnistuneille yrittäjille. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi, varhaisen vaiheen saneerausmenettely, johon velallinen voi hakeutua ennen kuin on maksukyvytön. Rahojen ei siis tarvitse olla vielä aivan loppu, ja yrittäjällä on vielä paremmat mahdollisuudet ponnistaa pää pinnalle taloudellisesti. 

Saneerausmenettelyn oikea-aikaisuus on tässä avainasemassa. Yrityksen hakeutuminen saneerausmenettelyyn siinä vaiheessa, kun yritys on jo maksukyvytön, on usein aivan liian myöhäistä. Hallituksen esityksessä yrittäjän pääsyä velkajärjestelyyn ehdotetaan helpotettavaksi siten, että velallinen, jolla on hänen aikaisemmin harjoittamaansa elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja, voi päästä velkajärjestelyyn, jos hän on maksukyvytön. Olosuhteiden vakiintumista ei edellytetä, joten elinkeinotoiminnassa velkaantunut voi hakea velkajärjestelyyn ilman viivytystä. 

Arvoisa puhemies! Nämä uudistukset ovat erinomaisia ja erittäin odotettuja. Hallitus on antanut useita hallituksen esityksiä, jotka helpottavat sitä, että taloudellisten vaikeuksien jälkeen ihminen ansaitsee ja ihminen saa uuden alun. On ollut ilo käsitellä näitä lakiesityksiä valiokunnassa. Moni näistä esityksistä on jo päätynyt tämän salin läpi hyväksyttynä. On hienoa, että historiasta on opittu ja 90‑luvun alun tapahtumat eivät enää toistu.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 238/2021 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 15, 89/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.