Viimeksi julkaistu 26.4.2022 18.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2022 vp Täysistunto Tiistai 26.4.2022 klo 13.59—17.39

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.4.2022 pidettävään täysistuntoon.