Viimeksi julkaistu 4.6.2021 16.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 45/2015 vp Täysistunto Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen  soveltamisesta  sekä patenttilain  ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2015 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.