Viimeksi julkaistu 4.6.2021 16.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 45/2015 vp Täysistunto Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11

24. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2015 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 24. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelu
20.54 
Johanna Ojala-Niemelä sd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä esitetään vankiterveydenhuollon järjestämisen siirtämistä oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, ja ilolla tervehdin tätä hallituksen esitystä. 

Vankiterveydenhuolto järjestetään tällä hetkellä erillään muusta julkisesta terveydenhuollosta, ja kun yleinen terveydenhuolto on kuntien kontolla, niin vankien osalta se on Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla. Nyt tässä pyritään siihen, että tällä muutoksella vahvistetaan vankeuslaissa tarkoitetun normaalisuusperiaatteen mukaisesti vankiterveydenhuollon asemaa osana muuta terveydenhuoltojärjestelmää, ja minusta tämä on selkeästi askel oikeaan suuntaan. Vankien terveydentila on heikko. Voi sanoa, että siellä on paljon päihdeongelmia, mielenterveyden häiriöitä, maksatulehduksia, ja vangin elinikäkin on keskimäärin 47 vuotta. Uskon kyllä, että tällä uudistuksella saadaan hyvä ja kustannustehokas pohjoismainen terveydenhuolto myös meidän Suomen vangeille jatkossakin. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.