Pöytäkirjan asiakohta
PTK
45
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11
25
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammais-etuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 25. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Keskustelu
20.55
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä takuueläkettä korotetaan 23 eurolla, ja näin äkkiseltäänhän se tuntuu mahdottoman hyvältä. Mutta sitten, kun tätä vähän pintaa syvemmältä raapaisee, huomaakin, että takuueläkkeen tasokorotus ei paranna pienituloisten eläkeläisten asemaa. Takuueläke on tällä hetkellä 746,57 euroa kuukaudessa tänä vuonna, ja Kelan arvio on, että sen perusteella laskettu indeksileikkaus vastaa 31 euron vähennystä kuukaudessa vuonna 2019. Eli tämä takuueläkkeeseen kaavailtu tasokorotus ei riitä parantamaan tai edes pitämään ennallaan pienituloisten eläkeläisten tulotasoa. Tätä takuueläkekorotusta syö myös tämä asumistukeen kaavailtu muutos, ja kysyn kyllä tässä kohtaa: missä on hallituksen sosiaalinen omatunto tässä asiassa? Toivon, että peräydyttäisiin näissä suunnitelmissa lakkauttaa tämä eläkeläisten asumistuki ja siirtää se tähän yleiseen asumistukeen. Tämä takuueläkkeen korotus on siis hyvä mutta ei riittävä. 
20.57
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Minusta kyllä tämä äskeinen edustaja Ojala-Niemelän puheenvuoro kuvasi aika hyvin sitä, että toisella kädellä annetaan kuva, että nyt teemme kovinkin hyvän parannuksen eläkkeensaajille. Hyvä niin, että takuueläkettä nostetaan, mutta se ikävä kolikon toinen puoli on se, että samaan aikaan syödään pois ja tosiasiassa eläkkeensaajien tilanne heikkenee. 
Täällä on nyt tänään esimerkiksi tullut esiin se, että tästä asiasta on tulossa sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden välikysymys. Mielestäni — haluan tässäkin yhteydessä sanoa sen pöytäkirjaan — kyllä se on hyvin tärkeää, että tämä asia otetaan vakavalla tavalla esiin. 
Tässähän aiemmin tänään kävi ilmi, että myös verotukseen tulee liittymään epäkohtia eläkkeensaajien kohdalla, ja siksi minä nyt toden totta toivoisin, että tällaista kärsivällisyyttä olisi vielä hallituksen ministereillä ja hallituspuolueiden kansanedustajilla tässäkin vaiheessa salissa keskustella tästä eläkkeensaajien asiasta. 
Tässä yhteydessä olisi hyvä todeta, kun arvoisat perussuomalaiset ja keskustalaiset jatkossa menevät kertomaan, että nostimme takuueläkettä, myös tämä nurja puoli, että tosiasiassa se ei tule auttamaan näiden eläkkeensaajien asemaa, ja se asia täytyy korjata. 
20.58
Antti
Lindtman
sd
Arvoisa puhemies! Todella, niin kuin tässä Ojala-Niemelän ja Viitasen puheenvuoroissa tuli ilmi, tässä itse asiassa nyt jälleen kerran toistuu se sama asia, joka tässä on toistunut koulutuksessa ja monessa muussa asiassa, että toisella kädellä otetaan roppakaupalla ja toisella kädellä annetaan vähän takaisin ja sitten sanotaan, että hei, me kehitetään. Tämä asia on myös ollut keskustelussa tässä koko syksyn ajan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja jopa lehdistössä käytti sanaa "eläkehuijaus", kun sanotaan, että me korotamme nyt takuueläkettä, ja sitten kaikessa hiljaisuudessa leikataan indeksiä niin, että todellisuudessa jäädään reilusti miinuspuolelle. Nyt sitten tänään on käynyt ilmi, että täällä verotuksessakin eläkeläisiä rankaistaan. Sitten kun tiedetään hallituksen nämä muut päätökset, asumistuen leikkaukset, muutokset näihin lääkekorvauksiin, niin kyllä tämä on todella kovaa kyytiä niille ihmisille, jotka tämän meidän isänmaamme ovat rakentaneet. Herää kysymys, millä arvoilla näitä päätöksiä tehdään. Sen takia on todella tärkeää, että joka ikinen hallituspuolueen kansanedustaja joutuu kysymään itseltään, ovatko nämä niitä päätöksiä, joita ennen vaaleja luvattiin maamme sille väestönosalle, joka tämän maan on rakentanut ja joka toisaalta jo tänä päivänä erityisesti suurimmissa kaupungeissa kamppailee toimeentulonsa edestä. 
Siis verotuksessa nyt lähdetään eläkkeensaajien verotusta kiristämään suhteessa palkansaajiin. Kaikkein köyhimmiltä, heikoimmilta otetaan tätä asumistukea pois. Kävi ilmi myös, että tämä 60:n raja (Puhemies koputtaa) koskee vain vanhoja sopimuksia. Nyt sitten tätä voi kutsua tämmöiseksi eläkehuijaukseksi, kun toisella kädellä annetaan ja toisella kädellä otetaan enemmän pois. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 11.5.2016 14.00