Pöytäkirjan asiakohta
PTK
45
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 27. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 27.4.2016 14.38