Pöytäkirjan asiakohta
PTK
45
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 6.10.2015 klo 14.02—21.11
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Keskustelu
19.46
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän niin ikään, että tämä asia jätetään pöydälle 13.10. pidettävään istuntoon. 
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Edustaja Pia Viitanen on ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon. Asia jää siis pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta? 
Keskustelu pöydällepanosta päättyi. 
Asia pantiin pöydälle 13.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 16.03