Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.29

Pöytäkirjan asiakohta PTK 45/2017 vp Täysistunto Perjantai 28.4.2017 klo 12.58

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 7/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.