Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 45/2017 vp Täysistunto Perjantai 28.4.2017 klo 12.58—13.32

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2017 pidettävään täysistuntoon.