Pöytäkirjan asiakohta
PTK
46
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.10.2015 klo 14.00—18.06
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 8.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.8.2016 13.44