Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 46/2016 vp Täysistunto Perjantai 29.4.2016 klo 13.02—13.32

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.5.2016 pidettävään täysistuntoon.