Pöytäkirjan asiakohta
PTK
46
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 4.5.2018 klo 13.03—13.32
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  vaihtelevaa työaikaa  noudattavan  työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 2.5.2018 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Anna Kontula Merja Mäkisalo-Ropposen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 188/2017 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 63; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.1.2021 10.19