Pöytäkirjan asiakohta
PTK
46
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 4.5.2018 klo 13.03—13.32
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.5.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
32 § 
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Rami
Lehto
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Riitta Myller on Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Olli Immonen on Rami Lehdon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Riitta Myllerin ehdotuksesta Olli Immosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Olli Immosen ehdotus "jaa", Riitta Myllerin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 77, tyhjiä 1; poissa 8
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Olli Immosen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Olli Immosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
42 § 
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen. 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 
Rami
Lehto
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Riitta Myller on Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Olli Immonen on Rami Lehdon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Riitta Myllerin ehdotuksesta Olli Immosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Olli Immosen ehdotus "jaa", Riitta Myllerin ehdotus ”ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 76, tyhjiä 1; poissa 8
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Olli Immosen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Olli Immosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
145 a § 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 
Riitta
Myller
sd
Arvoisa puhemies! Vedän vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen pois. Kannatan tuota vastalauseen 2 mukaista esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Olli Immonen on Riitta Myllerin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Olli Immosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 195/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.1.2021 10.28