Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 46/2018 vp Täysistunto Perjantai 4.5.2018 klo 13.03—13.32

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.5.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

32 § 

Riitta Myller sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Olli Immonen ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Rami Lehto ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Riitta Myller on Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Olli Immonen on Rami Lehdon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Riitta Myllerin ehdotuksesta Olli Immosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Olli Immosen ehdotus "jaa", Riitta Myllerin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 77, tyhjiä 1; poissa 8
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Olli Immosen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Olli Immosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

42 § 

Riitta Myller sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen. 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Olli Immonen ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 

Rami Lehto ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Riitta Myller on Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Olli Immonen on Rami Lehdon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Riitta Myllerin ehdotuksesta Olli Immosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Olli Immosen ehdotus "jaa", Riitta Myllerin ehdotus ”ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 76, tyhjiä 1; poissa 8
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Olli Immosen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Olli Immosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

145 a § 

Olli Immonen ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 

Riitta Myller sd 

Arvoisa puhemies! Vedän vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen pois. Kannatan tuota vastalauseen 2 mukaista esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Olli Immonen on Riitta Myllerin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Olli Immosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 195/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.