Pöytäkirjan asiakohta
PTK
46
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 4.5.2018 klo 13.03—13.32
5
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-188262
Lausumaehdotus 3.5.2018
Liite 5A
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2018 vp. Keskustelu asiasta päättyi 3.5.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Timo Heinonen Hanna Sarkkisen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. [Pöytäkirjan liite 5A] 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2017 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä.  
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Timo Heinosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 60, tyhjiä 1; poissa 10
 
Kimmo
Kivelä
sin
Puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.6.2019 12.06