Viimeksi julkaistu 27.8.2021 14.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 46/2020 vp Täysistunto Perjantai 3.4.2020 klo 13.02—15.46

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  merimieseläkelain 142 §:n  väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.4.2020 pidettävään täysistuntoon.