Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 46/2020 vp Täysistunto Perjantai 3.4.2020 klo 13.02—15.46

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.4.2020 pidettävään täysistuntoon.