Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 46/2021 vp Täysistunto Perjantai 23.4.2021 klo 12.59—13.02

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 255/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 255/2020 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.