Pöytäkirjan asiakohta
PTK
47
2015 vp
Täysistunto
Torstai 8.10.2015 klo 16.00—20.08
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
20.06
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Lyhyesti vain tästä hallituksen esityksestä ja talousvaliokunnan mietinnöstä. Valiokunta toteaa siinä yksimielisesti, että tämä direktiivin mukainen muutos tähän arvopaperimarkkinalakiin tarkoittaa vain sitä, että lisätään avoimuutta. Vaikka tässä nyt tietenkin poistuu tämä neljännesvuosittain tehtävän neljännesvuosikatsauksen ilmoitusvelvollisuus, niin kuitenkin tätä yhtiön tilan läpinäkyvyyttä lisätään ja pyritään näin ollen tekemään osakkeenomistajille helpommaksi saada tietoa yhtiöstä, jolloin tämä avoimuus toteutuu. 
Se on totta, että direktiiveissä ja niiden toteutuksessa tulevaisuudessa tulee olemaan — ei vain tämän lain valmistumisen jälkeen, vaan myös tulevaisuudessa — paljon, paljon vaikeuksia, koska tämä pörssimarkkinoiden avautuminen ja pääoman liikkuminen valtioiden rajojen yli ja myös koko maailmassa on niin nopeaa, että siinä mukana pysyminen vaatii kansalliselta lainsäädännöltä todella notkeutta ja tarkkaa seurantaa, niin että pystymme esimerkiksi sillä torjumaan sitä, että esimerkiksi suosittaisiin jollain lailla harmaata taloutta, ja että voimme avoimella ja läpinäkyvällä järjestelmällä varmentaa nämä tällaiset pörssisijoitukset ja kansalaisen mahdollisuuden ostaa osakkeita. Se on hyvin vapaata avointa kauppaa, ja sillä turvataan myös se oikeus, että ihmiset eivät tule huijatuiksi. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2015 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 18.30