Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.46

,Pöytäkirjan asiakohta PTK 47/2016 vp Täysistunto Tiistai 3.5.2016 klo 13.59—17.25

11. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 51/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.