Viimeksi julkaistu 5.6.2021 13.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 47/2018 vp Täysistunto Tiistai 8.5.2018 klo 13.59—19.21

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon.