Pöytäkirjan asiakohta
PTK
47
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 3.4.2020 klo 15.59—17.35
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2020 18.00