Pöytäkirjan asiakohta
PTK
47
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 3.4.2020 klo 15.59—17.35
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2020 18.00