Viimeksi julkaistu 8.3.2023 12.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 47/2021 vp Täysistunto Tiistai 27.4.2021 klo 13.59—15.39

10. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.4.2021 pidettävään täysistuntoon.