Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 47/2021 vp Täysistunto Tiistai 27.4.2021 klo 13.59

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Hallituksen esitysHE 53/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 53/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.