Viimeksi julkaistu 29.4.2022 14.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 47/2022 vp Täysistunto Perjantai 29.4.2022 klo 12.59—13.25

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 19/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 19/2022 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.