Pöytäkirjan asiakohta
PTK
48
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.5.2016 klo 14.00—16.20
4
Hallituksen vuosikertomus 2015
Kertomus
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan, jolle muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto viimeistään 3.6.2016. 
Keskustelu
15.45
Katri
Kulmuni
kesk
Arvoisa puhemies! Ajattelin ihan muutamalla sanalla yleisesti kommentoida, kun kysymyksessä nyt kuitenkin on vuosikertomus. Kyllähän katse tietenkin kiinnittyy sivuun 45, jolla puhutaan julkisesta taloudesta, joka on epäilemättä määritellyt viimeisten vuosien kansallistakin keskustelua. Vuonna 15 Suomen bkt lisääntyi jopa 0,5 prosenttia, eli se on pienellä plussalla mutta erittäin hauras. Siihenhän varmasti liittyy tämän hallituksen suurin kritiikki tänä vuonna, mitä ollaan saatu, että miksi tehdään näin suuria leikkauksia, mutta toisaalta tasapainottamistoimia on täytynyt tehdä, että päästään luomaan uutta kasvua ja kehitystä. Ne linjaukset, mitkä tehtiin hallitusohjelmassa, viisi kärkihanketta — työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatiokokeilut ja normien purkaminen — kyllähän tästäkin raportista käy ilmi ja tulee selville se, että myös hirvittävän paljon asioita on saatu eteenpäin. Se kritiikki, mitä monesti sanotaan, että hallitus ei riittävästi tee, ei ehkä ole aina ihan uskottavaa, kun kuitenkin kritisoidaan leikkauksia ja sitten toisaalta kritisoidaan, etteivät nämä isot asiat mene eteenpäin. Täältä näkyy myös vaikka tämä kysymys maakuntauudistuksesta, valtavan suuri ja historiallinen asia Suomessa, ja jos se saadaan — kun se saadaan — eteenpäin, niin Suomikin vihdoin astuu kansainväliseen aikaan myös maakuntatason rakenteessa. 
Tämä vuosikertomus kyllä sisältää valtavan määrän mielenkiintoista tietoa, ja on tärkeää, että siihen sitten tarkastusvaliokunta ja muut valiokunnat osaltaan hyvin perehtyvät. Tämä on tämmöinen hyvä käsikirja varmaan jokaiselle edustajallekin siitä, mitä täällä on saatu aikaiseksi. 
15.47
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa herra puhemies! Hallituksen vuosikertomusten raportointitavasta on käyty keskustelua, ja varmasti tätä keskustelua tullaan tarkastusvaliokunnassa, johon itsekin kuulun, myös nyt tämän kertomuksen osalta käymään. Viime syksynä, kun tarkasteltiin edellisen vuoden kertomuksia, käytiin sitä keskustelua, että näitä kertomuksia tulisi kehittää niin, että keskitytään enemmän politiikkavaikutuksiin, ei niinkään niihin tehtyihin toimenpiteisiin, raportoitaisiin harvemmista asioista paremmin, ylipäänsä tehtäisiin siitä kiinnostavampi ja luettavampi ja tuotaisiin myös kustannus—hyöty-analyysi mukaan raportointiin ja käytettäisiin riippumattomia asiantuntijoita tässä raportoinnissa. No, nyt on mielenkiintoista nähdä se, onko muutoksia tapahtunut. Noin nopealla silmäyksellä näyttäisi, että jonkin verran on kehitetty tätä raportointitapaa ja menty eteenpäin, mutta uudessakin vuosikertomuksessa pääasiassa luetteloidaan hallituksen toimenpiteitä ja käytettyjä resursseja. Riskien tarkastelu on kyllä edellisvuodesta mielestäni parantunut, mutta edelleen raportointi on epäyhtenäistä ministeriöiden välillä. Eli esitystapaa tulisi selkeyttää ja yhtenäistää ja erityisesti kiinnittää huomiota riskien määrittelyn kytkemiseen (Puhemies koputtaa) hallinnonalan toimintaan ja ihan tuloksellisuuteen. 
15.49
Susanna
Huovinen
sd
Arvoisa puhemies! Haluan vain lyhyesti yhtyä tuohon edustaja Räsäsen näkemykseen — meillä kummallakin on kokemusta vähän pöydän molemmilta puolilta eli hallituksen puolelta ja sitten toisaalta täältä eduskunnan päästä — tähän käsitykseen siitä, että kyllä tässä kehittämisen paikkaa olisi, ja onhan tästä puhuttu jo pidempäänkin, että enemmän ehkä kaivattaisiin keskittymistä juuri joihinkin keskeisiin politiikkalohkoihin ja niiden arviointiin ja sitten hiukan syvemmälti kuin vain tällaista luettelointia. 
En tunne tarvetta nyt lähteä edustaja Kulmunin aloittamaan keskusteluun siitä, onko saavutettu jotain. Totta kai on saavutettu, kun luetteloidaan kaikki hankkeet ja lakimuutokset. Siellä on osin hyvin teknistäkin juttua sisässä. En pidä sitä kyllä sinänsä minään hallituksen onnistumisen arvioinnin mittarina, kuinka paljon tekstiä on saatettu aikaan. 
Sitten, puhemies, haluan myös huomauttaa siitä, että kun hallitus vie eteenpäin tälläkin hetkellä erittäin merkittäviä lainsäädännöllisiä hankkeita ja uudistuksia, ollaanpa niistä poliittisesti mitä mieltä hyvänsä, niin pitäisin kyllä ihan ministeriöiden virkamiestenkin ajankäytön kannalta tämän hallituksen kertomusmenettelyn uudistamista välttämättömänä. Kyllä siellä ministeriöissäkin ollaan näiden erilaisten revohkojen keskellä aika työntäyteisessä tilanteessa. Sikäli toivoisin kyllä, että tätä uudistamista tehtäisiin. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto viimeistään 3.6.2016. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2019 17.45