Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 48/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 9.5.2018 klo 14.03—19.16

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
18.57 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehdä arvonlisäverolakiin niin sanotusta arvosetelidirektiivistä aiheutuvat muutokset. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan EU:n edellyttämän aikataulun mukaisesti ensi vuoden alusta. 

Lainmuutoksilla pyritään selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan arvosetelien verokohtelua EU-tasolla. Arvonlisäverodirektiivissä ei ole ollut erityissäännöksiä liiketoimista, joissa käytetään arvoseteleitä. Verotuskäytäntö on muodostunut sen vuoksi epäyhtenäiseksi ja epäjohdonmukaiseksi EU-alueella. Kansallinen soveltamiskäytäntö ei sekään ole ollut yhtenäinen. 

Arvosetelien, kuten lounas- ja liikuntasetelien tai prepaid-korttien, lisääntynyt käyttö ja uusien ja monipuolisten maksupalvelujen tarjonta ovat hämärtäneet arvosetelien ja perinteisten maksujärjestelmien eroa. Rajanveto on kuitenkin tärkeää verokohtelun erilaisuuden vuoksi. 

Arvoisa puhemies! Uusien säännösten vaikutus verotuottoihin on vähäinen. Tuotto lisääntyy siltä osin kuin verottomina pidettyihin arvoseteleihin liittyvät liiketoimet muuttuvat verollisiksi. Samalla kuitenkin arvonlisäverovelvolliselle ostajalle syntyy vähennysoikeus, joka poistaa palveluun liittyvän piilevän veron ja pienentää tuottoa. 

Valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen muuttamattomana, ja mietintö on yksimielinen. 

18.59 
Timo Harakka sd :

Arvoisa puhemies! Mitä on raha? Raha on velkaa. Keskuspankilla on yksinoikeus painaa seteleitä ja lyödä kolikoita. Mutta tämän lisäksi on syntynyt lähestulkoon täysin säätelemätön viidakko erilaisia toimijoita, jotka voivat velkaantua tällaisilla arvoseteleillä tai erilaisilla lupauksilla antaa jotakin seteliä vastaan jonkinlainen palvelu. Nyt kun tämä tilanne on päässyt varsin sotkuiseksi, myöskään tilanteen korjaaminen ei ole täysin yksinkertaista. Tämän prosessin aikana ollaan törmätty monenlaisiin tulkintavaikeuksiin ja täsmennysongelmiin, mutta parhaan mukaan tässä on menty eteenpäin. Tähän ei luonnollisestikaan liity minkäänlaisia poliittisia intohimoja, ja siksi tämä mietintö on täysin yksimielinen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.