Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 48/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 9.5.2018 klo 14.03—19.16

12. Hallituksen esitys  eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen  muutosten  hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi  sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.