Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 48/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 9.5.2018 klo 14.03—19.16

18. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  uusiutuvilla  energialähteillä  tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2018 pidettävään täysistuntoon.