Viimeksi julkaistu 3.5.2022 18.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 48/2022 vp Täysistunto Tiistai 3.5.2022 klo 14.00

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.