Viimeksi julkaistu 31.5.2021 22.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2015 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2015 klo 14.00—17.26

18. Hallituksen  esitys   eduskunnalle   laeiksi  arvopaperimarkkinalain   muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 11/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 11/2015 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.