Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 13.10.2015 klo 14.00—17.26
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 21. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 14.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 22.4.2016 11.20