Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2015 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2015 klo 14.00—17.26

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asia pantiin pöydälle 6.10.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelu
17.00 
Kari Kulmala ps :

Arvoisa puhemies! Kyseisen esityksen tavoitteena hallitusohjelman mukaisesti on laskea autoveroa pienipäästöisiä autoja suosien hallituskauden aikana niin, että verotuottovaikutus vuoden 2019 tasolla on noin 200 miljoonaa euroa. Veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin. Tämä on mielestäni erittäin järkevää, vaikka mieluummin ajaisin tietenkin uudella Mustangilla kuin Pololla. Tämänkin päätöksen mukaan voin kuitenkin edelleen ajaa millä autolla tahansa. Maksan vain isompipäästöisen ajoneuvon käytöstä enemmän. Uuteen autoon minulla ei ole edelleenkään varaa. 

Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on myös muuttaa käytettyinä tuotujen autojen verosäännöksiä unionin oikeuden vaatimusten mukaisesti siten, että kaikissa tilanteissa varmistetaan käytettyjen tuontiautojen syrjimätön verokohtelu. Tätä muutosta olen odottanut jo pitkään, koska aikaisempi käytäntö on selvästi syrjinyt auton ostajaa verotuksessa. Myös käytettyinä maahan tuotujen ajoneuvojen, joista on kannettu liikaa veroa, autoverotusta voidaan oikaista 1. päivästä tammikuuta 2012 ehdotetun lain mukaisesti. Tähän tulisi mielestäni kirjata sanojen"voidaan oikaista" tilalle "tulee oikaista". 

Esitys on kuitenkin mielestäni kokonaisuutena hyvä. Esimerkiksi Sevettijärven baarista tuolta pohjoisesta on otettu minuun yhteyttä, ja uskon, että he tämän päätöksen myöskin hyväksyvät siellä keskuudessaan. — Kiitoksia. 

17.01 
Johanna Ojala-Niemelä sd :

Arvoisa herra puhemies! Aika suossa ollaan tämän autoveroalen kanssa. Kuten edellä kuultiin, niin pitkälti tämä lähti perussuomalaisten lupaamasta vaalilupauksesta, jossa puolue lupasi noin 900 miljoonan euron autoveroalen. Nyt tämä autoveroale kutistui kosmeettiseksi alennukseksi niille, joilla on varaa ostaa uusi auto, mutta samaa rahaa kerätään kuitenkin takaisin tavallisilta tallaajilta ajoneuvoverona, ja kyllä tällöin kärsijöinä ovat paljon autoa tarvitsevat pieni- ja keskituloiset etenkin tuolla maaseudulla. Tästä lähtien ajoneuvovero korottuu noin 30 euroa vuodessa. 

Tosiaan edustaja Heinonen puhui tästä, että tämä autoveroale koskee nyt näitä vähäpäästöisiä ja edullisia autoja, mutta se on ihan sama, onko pieniä vai isoja, jos siihen ei ole varaa. 

17.02 
Timo Heinonen kok 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Sanoin omassa puheenvuorossani nimenomaan niin, että kun uuden auton hankintahinta pienenee, niin se vaikuttaa myös vanhojen autojen hintaan. Tätä kautta kaikki, jotka Suomessa yleensäkin tarvitsevat autoa, ja toisaalta kaikki, jotka sen pystyvät ostamaan, hyötyvät tästä luonnollisesti. Kaikkien autojen, niin uusien kuin vanhojenkin autojen, hinnat tulevat laskemaan ja tämän esityksen myötä nimenomaan niin, että pienet ja vähäpäästöiset autot ovat niitä, jotka saavat tämän edun, ja se etu tulee jatkossa niin uusille kuin käytetyillekin autoille. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.