Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 10.5.2016 klo 14.00—15.59
16
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain,  valmisteverotuslain,  sähkön ja eräiden polttoaineiden  valmisteverosta  sekä  verotustietojen  julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.2.2017 11.26