Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 10.5.2016 klo 14.00—15.59
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 31.1.2017 11.10