Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 10.5.2016 klo 14.00—15.59
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Keskustelu
15.51
Mari-Leena
Talvitie
kok
Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys edistää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamista sekä sujuvoittaa säädöksiä, ja osaltaan on tietenkin kyse myöskin edellisen lainsäädännön päivittämisestä. 
Kun on kyse digitaalisista palveluista ja sähköisten palveluiden järjestämisestä, niin on tärkeää huomioida nämä esteettömyysratkaisut, erityisesti kun on kyse järjestelmistä, jotka voivat sujuvoittaa ja joustavoittaa kansalaisten käyttämiä palveluita. Esteettömyys digitaalisissa palveluissa on ihan yhtä tärkeää kuin esteettömyys rakentamisessa. Hyvin suunniteltu on vahva pohja toimivalle, sujuvalle rakenteelle, ja tämä on syytä muistaa myös kaikessa digitaalisen ympäristön rakentamisessa, jotta kansalaiset ottavat nämä sähköiset palvelut, kuten sähköisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoituksen, omakseen ja arkipäiväiseksi tavaksi ja jotta palvelut toimivat sujuvasti ilman niin sanottuja portaikkoja. Näiden sähköisten palveluiden osalta myös esimerkiksi näkövammaisille on mahdollista varta vasten suunnitelluilla apuvälineillä palveluiden käyttö, mutta se on mahdollista vain, jos se on huomioitu jo näitä suunnitteluja tehdessä elikkä siinä suunnitteluvaiheessa. Olisinkin kysynyt ministeriltä: miten näitten sähköisten palveluiden esteettömyys on tässä hallituksen esityksessä ja tässä suunnitteluvaiheessa erityisesti otettu huomioon? 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2019 17:51