Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 10.5.2016 klo 14.00—15.59
7
Hallituksen esitys eduskunnalle  Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 6/2016 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2016 vp tarkoitetun pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 45/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Pöytäkirjan ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.2.2017 11.16