Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 10.5.2016 klo 14.00—15.59
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
15.54
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän lakia hylättäväksi vastalauseen mukaisesti. 
15.54
Katja
Hänninen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Taavitsaisen tekemää hylkäysesitystä. 
15.54
Suna
Kymäläinen
sd
Arvoisa puhemies! Riittävien ja yhdenmukaisten postipalveluiden varmistaminen koko maassa on nyt ja tulevaisuudessa valtion tehtävä. Esitetty lakimuutos antaisi yksityisten yhtiöiden vapaasti poimia parhaat palat markkinoilta ja ajaisi yleispalveluvelvoiteoperaattorin syvempään ahdinkoon. Lakiuudistuksen toisessa vaiheessa ei jäisi enää muuta mahdollisuutta kuin lakisääteisten postipalveluiden karsinta tai niiden varmistaminen veronmaksajien varoin. Tässä skenaariossa voidaan kysyä, onko valtion tehtävä mahdollistaa yksityisten yhtiöiden liiketoiminta verovaroin. Mielestämme ei. Postilain uudistamisessa olisi käsiteltävä alaa kokonaisuutena ja arvioitava, millä toimilla kilpaillut markkinat ja riittävät, laadukkaat postipalvelut saadaan kestävästi sovitettua yhteen kaikille kansalaisille. Tästä syystä ihmetellään, miten hallitus näkee yleispalvelun tulevaisuuden ja kansalaisten yhdenmukaiset palvelut. 
Edellä olevan  perusteella  kannatan,  että  eduskunta  hylkää  hallituksen  esitykseen 18/2016 sisältyvän lakiehdotuksen. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 20.2.2017 11.18