Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2018 vp Täysistunto Tiistai 15.5.2018 klo 14.00—16.23

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 27/2018 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.