Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2018 vp Täysistunto Tiistai 15.5.2018 klo 14.00—16.23

7.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten  hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi  sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 42/2018 vp tarkoitetun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.