Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2018 vp Täysistunto Tiistai 15.5.2018 klo 14.00—16.23

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 39/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.