Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2019 vp Täysistunto Perjantai 11.10.2019 klo 13.01—16.57

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja  kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 3. asiakohdassa]