Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2019 vp Täysistunto Perjantai 11.10.2019 klo 13.01—16.57

20. Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun  10 §:n  sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 3. asiakohdassa]