Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 11.10.2019 klo 13.01—16.57
24
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 24. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Keskustelu
16.55
Kimmo
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Minä ymmärrän, mistä tässä on kysymys: Nämä ovat siis budjettilakeja, ja sen takia tämä on aivan oikea huomio teiltä, että nämä asiat on jo keskusteltu. 
Tämä on niitä lakeja, joista minä olen erityisen ilahtunut, että näihin ollaan panostamassa. Tässä lähdetään nyt näistä pienimmistä eläkkeistä ja niiden nostamisesta liikenteeseen, ja siellä odottaa sitten se iso tavoite, jonka hallitus on asettanut itselleen, että kaikille alle 1 400 euroa kuukaudessa saaville eläkkeensaajille saadaan 100 euron korotus. Tässä on ensimmäinen askel siihen. 
Ymmärrän nyt, että nämä ovat budjettilakeja, jotka tässä käsitellään. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Hienoa, erittäin hienoa, että tässä vaiheessa ymmärrämme, missä mennään, hienoa. [Kimmo Kiljunen: Pitkät johdot!] — No, sen ymmärtää. — Onko muita? Ei enempää puheenvuoroja. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 3. asiakohdassa] 
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 15:06