Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2019 vp Täysistunto Perjantai 11.10.2019 klo 13.01—16.57

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta  tulevan palkansaajan  lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 3. asiakohdassa]