Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 49/2021 vp Täysistunto Torstai 29.4.2021 klo 16.00—17.03

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2021 pidettävään täysistuntoon.